Monsters of God

Božiji monstrumi

Monsters of God

Serija Božiji monstrumi (Monsters of God) prati odnos između pukovnika Bila Lankastera (Bill Lancaster) i domorodačkog Komanči plemena u Teksasu u godinama nakon građanskog rata. U međuvremenu , Lankasterova žena , Sintija, “neće nikome dozvoliti da stane na put njenim ospesivnom potrebom da sprovede feminističke ideale, pa čak i po cenu da se zameri sa amreričkom vojskom i postane odana Komanči ženama.

Info