60 Minutes

60 minuta

60 Minutes

Premijera News magazina na televiziji. Ovaj popularni News magazin, 60 minuta (60 minutes), pruža istrage, intervjue i predstavljanja, zajedno sa ljudima koji su predmet trenutnih vesti ili aktuelnih dešavanja.

Info

Trailer